Varför duttpennor

Om du fattar det mogna beslutet och bestämmer dig för att köpa en duttpenna får du många fördelar:

Duttpennor är enkla att använda. Istället för att sitta och ringa in nummer medan du försöker hänga med i ditt bingospel är det bara att trycka pennan på det nummer som ropas upp.

Duttpennor är pålitliga. Till skillnad från bläckpennor, som plötsligt kan upphöra att fungera, så torkar färgen i en duttpenna inte ut i första taget. Det gör att du kan lita på din duttpenna. När duttpennan är på väg att ta slut ser du det tydligt långt i förväg. När färgen börjar blekna är det bara att plocka fram nästa duttpenna.

Duttpennor fäster ordentligt. När du har duttat ett nummer med din duttpenna sitter färgen kvar.

Duttpennor ger tydighet. Du ser tydligt var du har duttat någonstans och det är en stor fördel. Du kommer inte att missta dig när du får bingo. Det här är extra viktigt eftersom det gäller att vara snabb att kasta sig över telefonen eller ropa bingo när du har vunnit. Om du använder dig av en penna där bläcket plötsligt håller på att ta slut kanske du inte på en gång ser att du har fått bingo. En duttpennas tydlighet är dessutom en extra viktig för dig som inte har en fullgod syn.